? Hulp nodig
info@ardenneresidences.com Online formulier

Wettelijke bepalingen

border-ar

Hier vindt u onze wettelijke bepalingen: onze algemene voorwaarden, onze gebruiksvoorwaarden, ons handvest betreffende publicatie van beoordelingen enz.

Cookies beleid

Artikel 0: Identificatie

Ardenne Résidences is een gedeponeerd merk van ARDENNE RESIDENCES SPRL, met maatschappelijke zetel aan de Bd du Midi 37, B-6900 Marche-en-Famenne.

ARDENNE RESIDENCES SPRL is bij de BTW-administratie geregistreerd onder het nummer BE0469.360.630, in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0469.360.630 en door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) erkend onder het nummer 503231.

In het kader van de uitvoering van de activiteiten is Ardenne Résidences, in de hoedanigheid van "gegevensbeheerder", genoopt de persoonsgegevens van "vakantiegangers" te verwerken, in overeenstemming met de Europese verordening 2016 / 679 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 1: Nut van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via de website ardenneresidences.com worden ingezameld, zijn bedoeld om het personeel van Ardenne Résidences de mogelijkheid te geven om:

 • Reserveringsaanvragen te verwerken en u informatie met betrekking tot de gereserveerde vakantiehuizen (facturen, vouchers, enz.) te bezorgen.
 • Informatie over de samenstelling van uw groep aan de eigenaar van het gereserveerde vakantieverblijf te bezorgen;
 • U aanvullende inlichtingen over het gereserveerde verblijf te bezorgen (suggesties voor activiteiten, bezienswaardigheden, enz.);
 • Globale statistieken op te stellen over het gedrag van (anonieme) internetgebruikers op onze website, met het doel die te verbeteren en reclame te voeren;
 • Gerichte reclame te versturen via services van derden zoals Google Ads, Criteo, Bing Ads en Facebook Ads, op voorwaarde dat de internetgebruiker zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven.
Artikel 2: Middelen voor de verzameling van persoonsgegevens, verzamelde gegevens en delen van verzamelde gegevens

De persoonsgegevens worden verzameld aan de hand van:

 • Reserveringsaanvragen die via de website ardenneresidences.com worden verricht;
 • Contactformulieren op de website ardenneresidences.com;
 • E-mails en/of telefoongesprekken die met het personeel van Ardenne Résidences worden uitgewisseld.

 De volgende gegevens worden bij het reserveren van een vakantieverblijf via de website ardenneresidences.com gevraagd en verzameld:

 • E-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum, straat, nummer, postcode, gemeente, land en mobiel telefoonnummer.

Ardenne Résidences is genoopt uw persoonsgegevens met onderstaande partners te delen, zich daarbij beperkend tot de vermelde gegevens:

 • Verhuurder vakantieverblijf: naam en mobiel telefoonnummer
 • Verzekeringsmaatschappij (als er een verzekering is afgesloten tijdens de reserveringsaanvraag via de website ardenneresidences.com): e-mailadres, naam en mobiel telefoonnummer.
Artikel 3: Bescherming en bewaring van persoonsgegevens

Informatie die wordt uitgewisseld met onze diensten en via onze website ardenneresidences.com, is beveiligd met behulp van gepatenteerde encryptietechnieken van de derde partij Globalsign.

Persoonsgegevens die verband houden met de via onze website ardenneresidences.com geplaatste bestellingen, worden tot 10 jaar na de einddatum van het verblijf bewaard.

Artikel 4: Toegang en beheer van de persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens kunnen op elk moment geraadpleegd worden in de "klantenzone" en daar vrij worden beheerd. Ardenne Résidences is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens, die door de internetgebruiker worden ingevoerd tijdens de boekingsprocedure.

In overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke bepalingen met betrekking tot postorderverkoop of verkoop op afstand, heeft de klant het recht om gratis de persoonsgegevens die hem betreffen te bekomen, of hun verwijdering, verbetering of aanvulling te vragen. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk en vergezeld van een identiteitsbewijs worden ingediend, hetzij per e-mail op het adres info@ardenneresidences.com, hetzij per post op het adres dat aangegeven staat op de website ardenneresidences.com.

Neem voor aanvullende juridische informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens contact op met de bevoegde instantie, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarvan u hieronder de contactgegevens vindt:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Persstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/

Artikel 5: Aanvullende informatie met betrekking tot cookies

Onze website ardenneresidences.com maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden in alfanumeriek formaat die de goede werking van een website verzekeren. Ze worden door de server van de bezochte site of door een externe server (reclameregie, webanalysediensten, enz.) op de harde schijf van uw terminal geplaatst.

Hieronder vindt u het vertrouwelijkheidbeleid van de externe partnerservices die we gebruiken bij de uitoefening van onze activiteiten:

Ardenne Résidences, uw familiaal & lokaal partner

 • Exclusieve woningen

  Exclusieve woningen

 • Voortdurende kwaliteitscontrole

  Voortdurende kwaliteitscontrole

 • Meeslepende 360° video's

  Meeslepende 360° video's

 • Beschikbaar team

  Beschikbaar team

 • Duidelijkheid & transparantie

  Duidelijkheid & transparantie

 • Onafhankelijk, lokaal familiebedrijf

  Onafhankelijk, lokaal familiebedrijf